''

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 15:14 30/11/2020  

Tuần 49 năm 2020
Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(30/11/2020)

- Chào cờ - Triển khai kế hoạch tuần (CBGV)

- Dạy học theo chương trình tuần 11, 12 (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

- Dạy học theo kế hoạch kết hợp dạy bù (GV)

- Thống kê điểm kiểm tra giữa HKI nộp chuyên môn (GV khối 4-5)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Thứ Ba
(01/12/2020)

- Dạy học theo chương trình (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

- Dạy học theo kế hoạch kết hợp dạy bù (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Thứ Tư
(02/12/2020)

- Dạy học theo chương trình (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

- Họp HĐSP tháng 12; Triển khai Thông tư 27 đánh giá xếp loại học sinh lớp 1 vào lúc 13 giờ 30 tại cơ sở vân trình (CBGVNV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Thứ Năm
(03/12/2020)

- Dạy học theo chương trình (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

- Dạy học theo kế hoạch kết hợp dạy bù (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Thứ Sáu
(04/12/2020)

- Dạy học theo chương trình (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

- Dạy học theo kế hoạch kết hợp dạy bù (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Thứ Bảy
(05/12/2020)

- Dạy học theo chương trình (GV)

- Dạy bồi dưỡng học sinh năng khiếu khối 4-5 (Theo phân công)

Chủ Nhật
(06/12/2020)