''

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

           
Họ và tên:  Nguyễn Thị Nhỏ
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  
Điện thoại:  0961419259
Địa chỉ:  Phong Bình -Phong Điền - Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 896