''

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

 » Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng

Chính phủ báo cáo Quốc hội về vụ giàn khoan Hải Dương-981
Chiều 20/5, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về tình hình Biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái ...